Geodatastyrelsens redegørelse

Geodatastyrelsen, Danmarks matrikelmyndighed, redegør for gældende regler for administration af gadejord, hvor der ikke er en tinglyst ejer